onsdag

Kladd

helt aldeles utelukkende en kladd, men det ligger altså en artikkel her.

Old Father William
Om Alice, et parodisk dikt og diktet det parodierer
Av Arnfinn Pettersen

Ondt blod
Tradisjonens fillete vampyrer
Av Arnfinn Pettersen

Fingeravtrykk av Beatles?
Alternativ Gjettverk våger der andre tier
Av Bjørn Are Davidsen

Sex, fear, death and pissing chickens
An interview with Swarms
Av Didrik Søderlind

Ronald Huttons druider
En anmeldelse av Ronald Huttons The Druids
Av Arnfinn PettersenVi ønsker med dette velkommen til aller første nummer av Knokkelklang, som vi selv beskriver som "et blogtidsskrift viet det marginale, det kuriøse, det skrekkelige og det fantastiske". Og det er nettopp det det er.

Hva er et blogtidsskrift? Det er et konsept vi tror vi har funnet på selv. Ideen er enkel: Ved å lage to blogger, kan én brukes til å legge ut selve artiklene, mens én (denne) brukes til å presentere de enkelte nummerne og annet av overordnet betydning.

Det er forsåvidt bare en tungvint måte å lage et nett-tidsskrift på, men den har to store fordeler: De tekniske løsningene foreligger allerede, det er bare å være litt kreativ i bruken av dem. Og det er aldeles gratis.

Vi som lager dette blogtidsskriftet har alle lang erfaring med redaksjonelt arbeid. Noen av oss lever av det. Med denne modellen har vi muligheten til å presentere en type artikler det ikke er plass for noe annet sted i norsk tidsskriftverden, uten å være bundet av økonomiske begrensninger eller plaget av vår egen begrensede tekniske kompetanse og dårlige tid.

Knokkelklang er å forstå som en slags forlenget arm av Oslos Kjettersk kjeller (som to av redaksjonsmedlemmene er med å drive) og Bergens Absalong (hvor en av oss har førerverv).

Ingen kommentarer: